ACANTHOCALYCIUM Backbg.

Spolszczona nazwa: akantokalicjum. Nazwa botanicz­na pochodzi od akanthos (gr.) — cierń i calycium (lac.) — kielich, dla oznaczenia rośliny posiadającej rurkę kwiatową pokrytą cierniami. Rośliny z tego ro­dzaju są kuliste albo nieco wydłużone, z ostro wy­kształconymi żebrami. Kwiaty średniej wielkości, lej­kowate. Zalążnia i kielich pokryte są cierniami. Opi­sano 14 gatunków. Ojczyzną ich jest północna Argen­tyna.

Podobne wpisy