A. pseudodeminuta (Backbg.) Backbg.

Jest większa od poprzednich, dorasta do 10 cm wy­sokości. Ma ponad 10 szklistych cierni bocznych dłu­gości 3—7 mm oraz 2—3 ciernie środkowe długości 1,5 cm, które początkowo są żółte, później czubki im ciemnieją.

Podobne wpisy